4. NOVEMBER

4. NOVEMBER

Lebo je lepšie máličko, čo má spravodlivý, ako nadbytok u mnohých bezbožných.

Žalm 37, 16

Kresťan nehrabe k sebe pominuteľné veci; má svoj poklad uložený v nebesiach, v náručí Božom, a hovorí: Milý Pane, viem, že máš ešte viacej ako neprestajne rozdávš; nebudem mať pri Tebe nedostatku. Keby bolo potrebné, nebesá by museli pršať zlatky; buď mojou skrinkou, pivnicou i sýpkou; v Tebe skladám všetky poklady. Keď mám Teba, mám na tom dosť.
Tak uvažujú praví kresťania. Ak máme vieru, nemáme nijakého nedostatku. Náš Pán Boh je dobrý zlatník; dokáže z jednej zlatky vykuť viac ako stotisíc zlatiek; a nezáleží od hotovosti.
Človek s neveriacim srdcom sa nedokáže dostať tak ďaleko, ako v Boha veriaci s jednou zlatkou. Všetko spočíva v Božom požehnaní.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať