K pamiatke reformácie 2017?

Presne o 5 rokov bude práve po oslavách 500. výročia pamiatky Reformácie.

Uvažujem ako sa asi bude toto výročie sláviť? Čo by sa dalo urobiť dovtedy, do roku 2017, najmä vo vzťahoch medzi nami luteránmi a v rámci cirkevnej ekumény, aby to bola oslava na ktorej by sa rád zúčastnil aj Martin Luther (aspoň pomyselne, aby s nami pozdvihol hlinený krígeľ dobrého piva a povedal niečo v zmysle: “fajn, takto som to nejako myslel”). Čo myslíte – čo by sa dalo za tých 5 rokov urobiť?

7 Komentáre k “K pamiatke reformácie 2017?

 1. lubo batka st

  toho stihnúť veľa, ak len nezačneme “sláviť” 29. októbra 2017 a neskončíme 1.novembra s kocovinou.

  Napr. Kazatelia a teológovia by mali čím skôr prečítať a naštudovať aspoň tie spisy, ktoré sú dostupné v slovenčine a češtine.
  Pochopiť podstatné prvky reformácie cikrvi by mali všetci. Preto by každý evanjelik a.v.mal dobre poznať aspoň Lutherov Malý katechizmus a jeho obsah a hymnu Hrad prepevný – celú naspamäť.

  Tiež aspoň niečo z A.V. – Napr.21. článov AV -O úcte k svätým:
  “O úcte k svätým učíme, že si svätých máme ppripomínať, aby sme tým posilnili našu vieru, keď vidíme, ako dosiahli milosť a ako im pomohla viera. Okrem toho si máme z ich dobrých skutkov vziať príklad každý vo svojom povolaní”.
  – Z toho je zejmé, že treba poznať základné životopisné správy aj z Lutherovho života. Aj od Martina sa dá všeličo naučiť skôr, ako ho niekto vyhlási za svätého.

  1. Adelfos

   Ja si myslím, že kazatelia (teda farári) by si mali prečítať aspoň Symbolické knihy ((SK)), pretože väčšina ich ani neprečítala (to nie je dohad, to je výsledok osobnej ankety medzi nimi). To by sa potom nemuseli viesť také reči v mene SK, ako sa neraz vedú. Hlavne, že pri ordinácii na SK prisahajú.
   Na druhej strane ja si myslím, že je na čase pracovať na novom preklade SK, pretože Víznerov preklad je jazykovo a štylisticky veľmi náročný, nešťastný je aj formát vydania v Tranosciu (dlhé riadky sa zle čítajú a strácajú na zrozumiteľnosti). Rovnako by bolo dobré zverejniť SK na stránkach našej cirkvi – toľko sa nimi oháňame, ale svetu ich neukážeme? Teda – na stránkach cirkvi je MK a AV, aj to AV je iba link na inú stránku (majiteľom domény je tv-lux, nie sú to katolíci? – oni majú na webe AV, na ktoré sa prelinkúva naša ecav.sk). Tu by bolo treba prelomiť nezmyselný copyright Tranoscia, ide predsa o vieroučné spisy našej cirkvi!
   Čo sa týka prekladu ostatných spisov Luthera (a iných reformátorov Lutherovho smeru), tu dobrú aktivitu robí česká Lutherova společnost. Zaujímalo by ma, akú majú podporu od našej luteránskej cirkvi? Myslím si, že je to dôležité.

   1. misko

    SK sú na webe v slovenčine prístupné na stránke http://www.patmos.sk.
    Reakcia Luthera na zlé vedomosti duchovenstva bolo napísanie Veľkého katechizmu, nie? Časť z neho som prečítal, ale vy ho budete poznať lepšie. Je stále aktuálny, alebo by bolo vhodné niečo prepracovať, či doplniť?
    Marana tha!

    1. Adelfos

     Wow, to je supeeeeer! Paráda, ozaj som to nevedel. Je to tam už dlho? Prečo to nie je aj na ecav.sk?
     Proste paráda!

     1. lubo batka st

      1. Keď som napísal: poznať “tie spisy, ktoré sú dostupné v slovenčine a češtine”- samozrejme som na mysli aj Symbolické knihy, lebo tieto sú už dávnejšie dostupné . / Napr. vase môjho štúdia na EBF to celkom tak nebolo, Víznerov preklad bol ešte “pod kľúčom”./

      2. Vyslovuješ, milý brat, požiadavku zverejniť SK na vebe.
      Naozaj ti uniklo, že tu na w.ev. je uverejnený Malý Katechizmus i Augsburské vyznanie?

      Keď som pri tom, chcem snažne poprosiť adminka, aby spod týchto textov oddelil a inde presunul komentáre, ktoré nasledujú – možno s výnimkou poznámky pis.zn. misko, ktorý upozorňuje na rozdiel medzi tradičným označením: Atanáziovo vyznanie viery” a výsledkami novších bádaní! Zrejme je tieto symbolá potrebné aj nejako graficky zvýrazniť.

      Tým nijako nemá byť obmedzená diskusia o Sk, dokonca ani príspevkov obmedzených vedomosťami, alebo duchom…

      3. Pod českými tlačami samozrejme ruzumiem aj vydania spriatelenej : ČESKEJ LUTHEROVEJ SPOLEČNOSTI .

      4. Tu uvedené znenie AV- je upravené a opravené znenie Víznerovo bratom Dušanom Tilingerom. Ak cop.treba – tak jedine od neho! Tým je do značnej miery splnená aj požiadavka zmodernizovať a urobiť zrozumiteľnejším preklad O.Víznera.

     2. misko

      Myslím, že je to tam už pár rokov. Ale ako dlho presne, to neviem. Som rád, že Vás to potešilo.
      Marana tha!

     3. lubo batka st

      2 páry…

Komentovať