31. OKTÓBER – Pamiatka reformácie

Lebo tak myslíme, že človek ospravedlnený býva vierou bez skutkov zákona.
Rímskym 3, 28

Ako vysoko je nebo nad zemou, tak veľmi je vzdialený zákon od ospravedlnenia. V ospravedlnení sa nemá učiť, kázať ani uvažovať nič iné len jedine slovo milosti v Kristovi. Zákon vôbec neslúži na dosiahnutie a napomáhanie spravodlivosti, ktorá platí pred Bohom.
Ak sa chápe vážne, vedie a spôsobuje zúfalstvo; ak sa chápe ľahkovážne, privádza k pokrytectvu.
Nesprávne chápané Evanjelium tvorí bezbožných sebeckých ľudí; ak je správne chápané a vierou prijímané, vtedy tvorí zbožných, blahoslavených ľudí.
Kresťanská spravodlivosť je naša jediná záštita, a to nielen proti akémukoľvek násiliu a lesti ľudí, ale aj proti bránam pekiel, ako je povedané, že bývame ospravedlnení vierou v Krista, bez akýchkoľvek skutkov.
“Kto však nekoná skutky ( alebo skutkami nechce byť spasený) , ale verí v Toho, ktorý ospravedlňuje bezbožného, tomu sa jeho viera (t.j.vierou prijímaná nevinnosť a spravodlivosť Kristova) počíta za spravodlivosť”. ( Rímskym 5 kapitola)

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať