Prezident SLZ k Pamiatke reformácie 2012

Som rád, že mám túto príležitosť, spolu s Lutheran spoločenstvo vo svete premýšľať o tom, čo to znamená sláviť reformáciu ako globálny spoločenstiev.

Reformácia priniesla späť sviežosť evanjelia do Jeruzalema. Obývacia Evanjelium nás spája v tele Kristovom, a následne s cirkvami po celom svete.

Ako luteráni máme výsadu patrí do Svetovej luteránskej federácie (LWF), globálne spoločenstvo. My všetci sú “spojené v kazateľnice a oltárnej priateľstva” a “slúžiť jednotu kresťanov po celom svete.” (LWF Ústava, III.)

Po mnoho rokov, bol Lutheran reformácie za ťažké odlíšiť od iných denominácií. Dnes je to iné. Symbolicky predstavuje skutočnosť, že Lutheran / rímskokatolícka “Spoločné vyhlásenie o náuku Odôvodnenie”, ktorý pojednáva o kontroverznú otázku reformácie, Deň reformácie, 31 Októbra 1999 v Augsburgu (Nemecko) podpísaná a oslavovali. A v posledných rokoch sme zaznamenali viac výsledkov pre biblickú báze doktríny odôvodnenie, ktoré boli vyvinuté v spolupráci s rímsko-katolíckou, metodistov a reformovanej strane.

Dobrý dôvod, prečo ďakovať Bohu, máme. Tiež rovnako dôležité výsledky Lutheran-ortodoxnej dialógu, čo je viac ako 30 rokov, viac a viac pokročilých z periférie do ústredných tém kresťanskej náuky

Ako môžeme sláviť reformáciu, kedy evanjelium Kristovo nezbavuje nás k pokániu a odpustenie? Preto nezabudnite s pokorou, že reformácia zašla príliš nešťastný, prispela prvej Lutheran sociálne a náboženské konflikty. Tak, v jedenástej zhromaždení v Stuttgarte (júl 2010) bol kajúcne oslava za účasti zástupcov Svetovej konferencie Mennonite, boli prezentované vo svedectvo o prenasledovaní a utrpení Baptist Inside, sme sa modlili za odpustenie a nami našej spoločnej budúcnosti sa obrátil k

Reformácie. Významnú úlohu v oslobodení myslenia, s dopadom na teológiu, cirkevné správy, hudby, literatúry a sociálne reformy Emancipácia vedy a filozofie bola spojená so slobodou prejavu a slobody náboženského vyznania.

Uvedomili sme si, že spoločnosť musí byť založená na spravodlivosti a ľudských práv. Táto lekcia sa musíme naučiť dnes, v neposlednom rade na Blízkom východe, kde má cirkev, evanjelická luteránska cirkev v Jordánsku a Svätej zeme, žije a bojuje s ich kontextu.

Máme na pamäti, že Boh má cez reformácie evanjelia spasiteľné milosti v Kristovi udelil ústredné miesto v našich kostoloch. Je v slovách Martina Luthera,. “True poklad Cirkvi”, ktorá nás spája s vierou, nádejou a služby Mája toto evanjelium v ​​našej príprave a slávení reformácie Fest 2012 v stredu.

LWF Prezident Bishop Dr Munib A. Younan sa potýka s Evanjelickej luteránskej cirkvi v Jordánsku a vo Svätej zemi.

Z nemčiny podľa www.lutheranworld.org preložil V.Láska

2 Komentáre k “Prezident SLZ k Pamiatke reformácie 2012

Komentovať