25 rokov prítomnosti Švédskej cirkvi v San Agustin, Gran Canaria,Španielsko

28. októbra 2012 sa vo Švédskom kostole v lokalite San Agustin, na Gran Canaria konali slávnostné služby Božie z príležitosti 25. výročia založenia cirkevného zboru. Toto cirkevné stredisko okrem kostola a teda bohoslužieb a denných pobožností umožňuje švédom stretávať sa v kaviarni pri čítaní dennej tlače, časopisov a požičiavaní kníh z knižnice. Je miestom stretnutí, rozhovorov, ale aj vzájomných rád a pomoci. Oslavy potrvajú do konca decembra. Na ostrovy prichádzajú zo Švédska v zimnom období roka nielen turisti na týždeň, dva, ale aj početní seniori, ktorí tu trávia v príjemnej klíme čas približne od októbra do apríla. Farárom je Anders Bjoernberg.
(www.svenskakyrkan.se)

Komentovať