Ekumenické reformačné bohoslužby v Budapešti

V nedeľu 28. októbra 2012 sa v evanjelickom kostole na Budínskom hrade konali tradičné ekumenické bohoslužby reformačných cirkví v Maďarsku. Zúčastnili sa ich zástupcovia evanjelickej , reformovanej, metodistickej, baptistickej a letničnej cirkvi.Prítomný bol aj gen. tajomník ERC v Maďarsku Dr. Fischl Vilmos. Slovo Božie zvestoval na Lk 1, 67-75 Gustáv Boelcskei, reformovaný biskup. V kázni o.i. povedsal, že reformácia bola dielom Ducha svätého a ako taká netýka sa len n iekoľkých vyznaní, ale je vecou celého kresťanstva.

(www.evangelikus.hu)

Komentovať