30. OKTÓBER

30. OKTÓBER

Hospodin mocností je s nami, hradom prepevným je nám Boh Jákobov.

Žalm 46, 12

/Z listu kurfirstovi Fridrichovi, keď sa Luther zdržiaval na Wartburgu./

Napísal som svoju mienku ct.kurfirstovi z Božej milosti, aby vedel, že idem do Wartburgu pod istejšou ochranou, ako je kurfirstvova. Nemám ani v úmysle požadovať ochranu cteného kurfirsta z Božej milosti. Veru, myslím si, že by som mohol C.K.B.M. lepšie ochraňovať než on mňa.
Okrem toho, keby keby som bol vedel, že ma C.K.B.M. môže a chce ochraňovať, nebol by som s tým súhlasil. V tejto veci nemôže a nemá nijaký meč rozhodovť a pomáhať; tu musí konať sám Boh bez akjekoľvek ľudskej starostlivosti a pričinenia. Nuž, kto najpevnejšie verí, je najdokonalejšie chránený.
A keďže cítim, že K.C.B.M. je ešte veľmi slobodný vo viere, nemôžem ho v nijakom ohľade pokladať za takého, ktorý my ma mohol ochraňovať a zachrániť. Keby C.K.B.M. veril, videl by Božiu nádhere; preto však, že neverí, nevidel nič.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať