27. OKTóBER

27. OKTÓBER

Spasil nás nie pre skutky spravodlivosti, ktoré sme konali, ale podľa svojho milosrdenstva.

Títovi 3, 5 a

Musíš život a slovo ďaleko od seba oddeľovať. Ak chceš uvažovať nad životom, môžem ti poukázať na život svätého Petra, Pavla, alebo Jána a stretneš sa aj tu so zahanbením.
V prvom rade musí ísť o milosrdenstvo a milosť, nie o život a skutky. Tým, ktorí si cenia iba nevinný, zdanlivý život, by bolo lepšie, hoci by boli smilníkmi a nezbedníkmi a nachádzali sa v špine. A predsa Boh nechce, aby sme žili potupným, zlým životom; lebo taký nestrpí a je hodný zatratenia. Ak však žiješ dobrým životom, chceš na tom budovať, tiež to nestrpí.
Preto musíš dbať na to, aby si sa nachádzal na najprostrednejšej cestičke, neodbočil ani vpravo ani vľavo, žil pred svetom tichým, číro-čistým životom, ale nezakladal si na tom, nič neskrášľoval, lebo je jedno, či spím alebo bdiem, tým si veru nebo nevyslúžim.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať