19. OKTÓBER

                                                          19. OKTÓBER

 

Lebo moje jarmo je lahodné a moje bremeno ľahké.

 

                                                                                                                                                                Matúš 11, 30

 

     To znamená: Buďte pokojní; ja som premohol svet. My si nemáme teraz počínať ináč, než na sebe niesť a chváliť Víťaza nad svetom, diablom, hriechom, smrťou, telom, nemocami a najrôznejším zlom. Platí predsa, že Jeho jarmo je lahodné a Jeho bremeno ľahké. Pred naším jarmom a bremenom, ktoré On niesol za nás, ktorým bol diabol a Boží hnev, pred tým nech nás ochraňuje Boh.

     Áno, On nás už vyslobodil, preto nesieme Jeho ľahké bremä a lahodnú tiaž. Zámena sa prijíma s radosťou. On je dobrý obchodník a milosrdný kupec, ktorý nám predáva život za smrť, spravodlivosť za hriech a odstraňuje jednu nemoc za druhou zdarma, na znak toho, že dáva lacnejšie a priateľskejšie požičiava než kupci  tu na zemi. Ježiš Kristus sa volá a je pravý Človek, ktorý zápasí v nás, víťazí v nás, triumfuje v nás. Takto sa to skončí; traste sa brány pekiel.

 

                                                         Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať