Konvent Misijnej provincie ,Švédsko

V sobotu 13. októbra 2012 sa v Göteborgu konal výročný konvent Misijnej provincie. Na programe bola výročná správa biskupa provincie, schválenie rozpočtu, voľby misijnej rady -predsedníctva a služby Božie s ordináciou troch mladých mužov za kňazov. Misijná provincia je samostatná cirkevná jednotka v rámci Švédska a Fínska, ktorej základom je Písmo a tradícia a vyznávačské spisy lut. cirkvi. Odmieta ordináciu žien a liberálne uznesenia Švédskej cirkvi, napr. vo veciach homosexualizmu.

(www.missionsprovinsen.se)

Komentovať