Nový preklad Biblie v Lotyšsku

V sobotu 13. októbra 2012 bola v Rige a v troch ďalších lotyšských mestách predstavená Biblia v novom lotyšskom preklade. Slávnosť v Rige začala  službami Božími v Dóme. Po nich bola prezentácia nového prekladu. Lotyšská biblická spoločnosť oznámila, že tento nový preklad sa pripravuje aj v elektronickej podobe. Do užívania ho uvedú v priebehu roka 2013.

(www.lelb.lv)

Komentovať