17. OKTÓBER

                                                         17. OKTÓBER

 

Či Ti je spojencom trón zvrátenosti, čo pôsobí biedu pod menom zákon?

 

                                                                                                                                                   Žalm 94, 20

 

     Niekoľkí prefíkanci začínajú látať, chtiac vyriešiť problém a spor ( medzi Kristom a Belliálom) chtiac urobnať. Navrhujú, aby sa na oboch stranách ustúpilo a povolilo. Nechávame ich síce pokúšať sa a konať, doprajúc im námahy. Ak budú však vhod diablovi a s Kristom v jednote, tak sú prví, čo to dokázali.

      Ja to však pokladám za akúsi zlátaninu, ako hovorí Sírach v 22 kapitole, ako keď niekto črepy zlepuje – a mnohí obuvníci sa už vynorili, čo sa na to podujali – ale nadarmo pracovali, a oboje, aj drôt aj steh sa vytratili.

        V ostatných veciach, pokiaľ ide o našu prácu alebo obrady a podobné vonkajšie dianie, môže dochádzať k zmiereniu a dá sa látať, čo niekto chce. 

       Ale pokiaľ ide o vieru a Kristovo kráľovstvo, ak niekto chce jeho žezlo ohnúť a pokriviť, aj keby chcel zlepšenie dosiahnúť, nijaké nedosiahne, ani zlátanie nie, hoci sa na to podoberie, dosiahne iba zhoršenie. Napokon jeho snaha bude úplne daromná. Žezlo má a musí bezpečne  a priamo zostať stáť bez akýchkoľvek zlomov  a dier, ako  p r a v i d l o   a  m e r a d l o , podľa ktorého má človek veriť a žiť.

 

                                                                       Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

       

Komentovať