15. OKTÓBER

                                                         15. OKTÓBER

 

Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha.

 

                                                                                                                                                                Žalm 31, 6 a

 

      Keby Boh nakladal s nami tak, že by nám ukázal našu existenciu v smrti, alebo dal našej duši spoznať miesto a priestor, cestu a spôsob, kde a ako sa má uberť a kde má dôjsť a zastať, vtedy by nebola smrť trpkou, ale akoby skokom ponad pokojný prúd, kde je na oboch stranách vidieť a cítiť bezpečné brehy.

     Ale práve teraz nám neukazuje nič, preto musíme z pevnej zeme a brehu života vhupnúť do priepasti, kde nijaké pocity, ani videnie, ani stopy, ani vzdychy nie sú, lež voľne, podľa Božieho rozhodnutia a v situácii ako Jonáš, keď bol vrhnutý z lode do mora, kedy nijakú oporu necítil a zostal opustený všetkým stvorenstvom, jedine s Bohom zotrval v onej situácii.

      To znamená: Boh pozná cestu z priepasti, do ktorej sa smrťou dostávame. Keby som zaraz diablovi v hrdle trčal, môžem sa chytiť Slova, musím na slobodu a musím obstáť tam, kde zostáva Slovo.

 

                                                       Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať