Tretia lut. biskupka v Dánsku

9. októbra 2012 sa v diecéze Fyn konalo druhé kolo volieb biskupa. Víťazom sa stala 54-ročná farárka Valentine Lindhardt, manželka bývalého biskupa. Lindhardt bola predtým zborovou farárkou v chráme Pokoja v Odense. Pracovala aj ako gen. tajomníčka Biblickej spoločnosti. Získala 927 hlasov (64%), kým jej protikandidát -syn predchádzajúceho biskupa , farár Vincent Lind získal 466 hlasov (32%). Na voľbách sa zúčastnilo 1564  oprávnených voličov ,čo je 91,5% . Vysviacka za biskupku bude 4. novembra t.r. v katedrále v Odense. Takto má Ľudová lut. cirkev v Dánsku už tretiu ženu biskupku.

(www.interchurch.dk)

Komentovať