12. OKTÓBER

                                                         12. OKTÓBER

 

Aj spomedzi vás samých povstanú mužovia, ktorí budú prevrátene hovoriť, aby si priťahovali učeníkov. Preto bdejte…

 

                                                                                                                                                Skutky 20, 3 – 31 a

 

     Keby neboli neprajníci, ktorými nás diadol znepokojuje, zleniveli by sme, spali a uchrápali sa na smrť, až by oboje, viera i Slovo, pri nás potemnelo a zhrdzavelo, a napokon úplne vyšlo nazmar.

      Práve teraz exitujú nepriateľské skupiny našich predákov, ktoré brúsia a prebrusujú našu vieru a učenie, že sa lesknú vyleštené a čisté ako zrkadlo, poúčajú ako poznávať diabla a jeho zmýšľanie a pohotovo proti nemu vzdorovať. Slovo sa potom mocnejšie  a účinnejšie dostáva na svetlo pred svetom, preto sa mnohí z tohto boja pravdy poučia a posilnia. Lebo zaoberať sa Božím slovom je osožná vec; Boh mu však dáva pôsobiť aj v ťažkostiach, ovisnúť a prechádzať štvaním z ochoch strán, od diabla i sveta, aby vyšla na svetlo Jeho moc a odvaha a potupa lži.

 

                                                    Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať