Prečo sa Peer Steinbrück opäť vrátil do ev. cirkvi?

Úradne Sociálna strana Nemecka (SPD) nominovala za kandidáta na úrad kancelára Nemecka Peera Steinbrücka. V televízii ARD moderátora Günthera Jaucha odpovedal aj na otázku , prečo sa opäť vrátil do evanjelickej cirkvi, z ktorej bol predtým vystúpil ako 18-ročný. Odpovedal, že vtedy videl cirkev ako takú ,ktorá ,vraj, stojí na strane mocných a bráni osvete. Po asi 40 rokoch revidoval svoj krok po rozhovore s istým vysokým zástupcom cirkvi. Teraz vidí, že ev. cirkev je stabilizujúcim prvkom v spoločnosti. Na otázku redaktora, či by pri prípadnej kancelárskej prísahe mohol povedať aj vetu: "Tak mi Pán Boh pomáhaj!" , odpovedal:- áno. Kandidát má v súčasnosti 65 rokov.

(www.idea.de)

Komentovať