Sloboda slova, štát a cirkev v USA

V USA prebieha prudká polemika o tom, či smú pastori v kostoloch kázať na politické témy a agitovať pre alebo proti niektorému kandidátovi na politické miesto. V USA totiž od roku 1954 platí federálny zákon o tom, že cirkvi sa nemôžu priamo miešať do politiky, lebo by tým stratili zákonnú výhodu neplatenia daní. Na protest proti tomuto zákonu bola vytvorená skupina Aliancia na obranu  slobody (ADF) ,ktorá bojuje provokačným spôsobom tzv. slobodnej nedele,kedy pastori v kostoloch kážu  aj na politické témy a vyjadrujú sa k politickým kandidátom.Tohto roku sa tejto akcie zúčastnilo najmenej 1447 pastorov. Mnohí z nich svoj prejav zaznamenali na pásku a poslali úradom, aby tie konali. Tým chcú vyprovokovať súd, aby sa sporným zákonom zaoberal, lebo podľa nich ide o porušenie Ústavy USA vo veci porušenia slobody prejavu.

(www.dagen.se)

Komentovať