2. OKTÓBER

                                                          2. OKTÓBER

 

I jedli a nasýtili sa…Bolo ich asi štyriticíc.

 

                                                                                                                                                     Marek 8,8a  a 9 a

 

     Pri Kristovi boi mnohotisícové zástupy ľudí sýtené už oddávna, áno, už od stvorenia sveta; lebo On dokáže zabezpečiť sýtosť a dostatok, podobne ako pred ticíckami rokov. Ale v očiach učeníkov je všetko nemožné, aj to po tisícich rokoch, aj vo večnosti. 

     Ach, telo, si len telom a zostávaš telom! Keď ti nehorzí priame ohrozenie alebo núdza, keď máš hojnosť obdarovania v súčasnosti, vtedy si vo viere statočné, ale keď sa objaví nedostatok alebo núdza, vtedy vyspevuješ, alebo otvorene opakovane voláš so 4. Žalmom:…oni majú mnoho obilia a muštu… Takto sa úplne znižuje telo a nevera v prítomných veciach, a tak veľmi je v zajatí nepozornosti o veci neprítomné, alebo budúce.  

     Žalm 104, 27 – 28: Všetko očakáva od Teba, (Bože), aby si im načas dával pokrm. Keď im ho dávaš, zbierajú; otváraš ruku, nasýtia sa dobrými vecami. 

 

                                                                Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať