Nedostatok misionárov v LCMS,USA

V dňoch 7. a 8. septembra 2012 sa vo Fort Wayne, USA, konalo zasadnutie predsedníctva pre medzinárodnú misiu v Luteránskej cirkvi Misurskej synody (LCMS) .Výkonný riaditeľ synodného úradu pre zahraničnú misiu Rev. David Birner povedal, že tohto roku bola potreba pre zahraničnú misiu 165 miest, no uspokojiť vedeli iba naplnením asi polovice miest.Zo 101 miest pre prácu misionárov v zahraničí s termínom služby na jeden až dva roky, naplnili stav iba na 51 miest.Zo zvyšku 64 kariérnych misionárskych miest  naplnili len 38 miest. V poslednom štvrťroku sa úrad bude venovať náboru misionárskych rodín a súčasne príprave rozpočtu pre misiu v budúcom roku. V tom istom čase, ale separátne , zasadalo aj predsedníctvo pre národnú misiu. V záverečnej fáze potom bolo spoločné zasadnutie oboch predsedníctiev. Pre ďalšiu prácu a rozvoj vypracovali 11 politických   návrhov v piatich služobných oblastiach a jednu informáciu ohľadne kaplánov.

(www.lcms.org)

Komentovať