V hlavnom ev. chráme v Hamburgu mali stretnutie slobodomurári

Odpor a kritiku vedenia cirkevného zboru sv. Michala v Hamburgu Ev. lut. krajinskej cirkvi Severného Nemecka vyjadril predseda Cirkevného združenia okolo Biblie a vyznania, pastor Ulrich Ruess. Vedenie zboru odsúhlasilo ,aby tento hlavný chrám Hamburgu využili slobodomurári na svoje celosvetové stretnutie pri príležitosti 275. výročia založenia prvej lóže v Nemecku. A tak sa v sobotu 29. septembra t.r. v tomto Božom stán ku zišlo do 1500 slobodomurárov z celého sveta, aby tam za zatvorenými dverami konali svoje tajomné mystické rituály. Iba na 15 minút otvorili dvere chrámu pre verejnosť. Ruess sa pre agentúru idea vyjadril, že je to hanba a súčasne nedôveryhodnosť cirkvi. Ako je známe, EKD pripúšťa možnosť byť členom cirkvi a súčasne i členom tajného spolku slobodomurárov.Katolícka cirkev a evanjelikáli odmietajú slobodomurárov pre ich protikresťanské vyjadrenia a tajné rituály, zahalené rúškom temnoty. V Nemecku je celkom 470 lóži a 14 tisíc členov, na celom svete sa ich počet odhaduje na tri až štyri milióny členov. Z veľkých a známych osobností boli členmi lóže: skladateľ W.A.Mozart, básnik G.E.Lessing, pruský kráľ Friedrich Veľký.

(www.idea.de)

Komentáre k “V hlavnom ev. chráme v Hamburgu mali stretnutie slobodomurári

  1. kantor

    Hanba a obrovská. Tak to vyzerá, že tamjší cirkevní predstavitelia sú tiež členmi slobodomurárskych lóží. Diabol má svojich všade. Sme ešte cirkvou Ježiša Krista či už len spoločenstvom priateľov sveta?

Komentovať