Biskup SELK zvolený za predsedu ILC

Na zasadnutí Medzinárodnej luteránskej rady (ILC) v kanadskom Niagara Falls bol 20. septembra t.r. za jeho predsedu zvolený biskup Nezávislej evanjelicko-luteránskej cirkvi Nemecka (SELK) Hans-Joerg Voigt. Účastníkov zasadnutia pozdravil v mene gen. tajomníka Svetového luteránskeho zväzu v Ženeve ,farára Martina Jungeho,  Rev. Musa Panti Filibus , riaditeľ Oddelenia pre misiu a rozvoj SLZ. 19. septembra pozdravil zhromaždených prezident Luteránskej cirkvi Misurskej synody z USA Rev. Matthew Harrison. Referoval aj k téme : Ordinácia žien a svetový luteranizmus dnes. 24. konferencia ILC sa skončila záverečnými službami Božími 21. septembra 2012.

(www.selk.de)

Komentovať