Nové vedenie Spoločenstva ev. cirkví Európy (GEKE)

Ako sme už informovali v týchto dňoch v talianskej Florencii koná sa Valné zhromaždenie Spoločenstva evanjelických cirkví Európy (GEKE). Delegáti mali v programe aj voľby. Najskôr sa volila nová Rada a tá potom spomedzi seba zvolila nové trojčlenné predsedníctvo. Do predsedníctva zvolili: Friedricha Webera, biskupa Ev. lut. krajinskej cirkvi z Braunschweigu, Kláru Tarr Cselovszky, vedúcu oddelenia pre ekumenické a medzinárodné vzťahy Ev. lut. cirkvi v Maďarsku a Gottfrieda Lochera, prezidenta Rady konfederácie protestantských cirkví Švajčiarska. Vo funkcii generálneho tajomníka GEKE bol potvrdený biskup Michael Buenker, z Ev. a.v. cirkvi Rakúska . Sídlom GEKE bude  naďalej Viedeň.

(www.leuenberg.net)

Komentovať