3. generálna synoda ELC Ruska

3. generálna synoda Evanjelicko-luteránskej cirkvi Ruska sa konala od 12. do 14. septembra 2012 v Novosaratovke pri Petrohrade. Na práci tohto grémia sa zúčastnilo 18 delegátov z ELC Európskeho Ruska a z ELC Uralu, Sibíri a Ďalekého Východu. Tieto dve lokálne cirkvi tvoria ELC Ruska. Ako hostia boli prítomní zástupcovia SLZ, EKD, MLB a ELCA.

Synoda prijala rad uznesení, ktoré sú dôležité pre budúcnosť cirkvi. Prijala rezignáciu arcibiskupa Augusta Kruseho a potvrdila ako úradujúceho arcibiskupa tejto cirkvi biskupa z Moskvy – Dietricha Brauera. Ako zástupca arcibiskupa bol potvrdený Vladimir Provorov z Uljanovska.Synoda zvolila nové predsedníctvo gen. synody. Predsedom sa stal pastor Valdemar Benzel z Jekaterinburgu. Jeho zástupcom vedúca cirkevnej správy  Tatiana Muramceva z Omska. Zmeny nastali aj v Teologickom seminári v Novosaratovke. Jeho doterajší rektor Anton Tichomirov bude mať na starosti vedenie vzdelávania a vzdelávacích programov cirkvi. Denné štúdium je zrušené, bude len externé. Spravovať ho bude priamo generálne konzistórium. Budúca generálna synoda má sa konať v roku 2014.

(www.gustav-adolf-werk.de

Komentovať