Švédska cirkev bude vyvíjať vnútornú misiu

Od utorka 25. septembra 2012 bude pravidelné zasadnutie synody Švédskej cirkvi. Predsedníctvo na čele s arcibiskupom A. Wejrydom vyšlo s návrhom pred synodu, aby Švédska cirkev konala vnútornú misiu , a na to využila ľudské zdroje v rámci cirkvi, t.j. všetkých zamestnancov cirkvi. Podľa toho táto činnosť už nebude iba v rukách ordinovaných, ale aj tých ostatných. Pre misijnú činnosť v šesťročnom období 2013-2018  navrhli investíciu 60 miliónov šv. korún.

(www.dagen. se)

Komentovať