19. SEPTEMBER

                                                          19.SEPTEMBER

 

Lebo videnie sa splní svojím časom, speje ku koncu a – nesklame; keby sa zdržalo, čakaj naň, lebo určite sa splní – nebude meškať.

 

                                                                                                                                                                   Abakuk 2, 3

 

     Preto sa máme slova pridržiavať, učiac sa ho s trpezlivosťou a nie ho nechávať, aj keby sa nespĺňalo celé stáročia. Tým, že sa pridržiava, vychováva nás z milosti za najlepších, aby sme boli vo viere silní a veľkí, bohatšie obdarení pri splnení zasľúbenia.

     To je Jeho spôsob – prichádza pomaly; príde však iste, ako aj pomaly tresce, tresce však prísne, dáva lehotu a priestor, aby sme sa spamätali a polepšili. Preto musia vyvolení pre zlých vyčkávať a byť trpezliví, aby On zostával vo svojej cti, trpezlivosti a netrestal priskoro. Nuž, pridlho trvá trpezlivosť zbožných a rozkoš zlých; ale Boh prichádza vždy v pravý čas a odplatí obom spravodlivo.

 

                                                                         Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

 

        

Komentovať