Napätia a hrozba schizmy v Ev. lut. krajinskej cirkvi Saska pokračuje

Ako sme už o tejto veci informovali, v Evanjelicko-luteránskej krajinskej cirkvi Saska sa pracovná skupina evanjelizátorov obrátila s otvorenou kritikou na vedenie cirkvi (biskupa a synodu), ktorí schválili otvorenie fár pre homosexuálnych duchovných. Vedenie cirkvi na to prepustilo zo služby vedúceho skupiny Lutza Scheuflera. Teraz sa prihlásil aj ďalší evanjelizátor Michael Kaufmann, ktorý napriek rozhovorom s vedením cirkvi, nie je spokojný s výsledkom a naďalej potvrdzuje opodstatnenie kritiky. Na rozhodnutie synody v spornej záležitosti fár reagovali vytvorením iniciatívy vyznávačského spoločenstva, ktoré tvorí t.č. 106 cirkevných zborov, 253 spoločenstiev, 35 skupín a diel a 7970 jednotlivých osôb. Títo vo vyhlásení zo 14. septembra t.r. hovoria , že Scheuflerovo prepustenie nie je duchovným signálom, vedenie cirkvi sa nemá ligitimovať zákonom, ale Kristom. "Duchovné vedenie nedá sa vynucovať, ono je z pôsobenia Svätého Ducha." Kde je duchovné vedenie spochybňované, láska a poslušnosť môžu byť znova nastolené iba duchovným  pôsobením.Prepustenie Scheuflera prispieva aj k tomu, že členovia cirkevných zborov, ktoré sú spriaznené s evanjelizačným tímom, necítia sa byť doma v krajinskej cirkvi.

(www.idea.de)  

Komentovať