Cieľom ekumény nie je jednotná cirkev

Pracovné spoločenstvo kresťanských cirkví v Nemecku  (ACK), obdoba našej ERC, pozdravilo výzvu prominentných kresťanov za jednotu. Cieľom ale nemá byť akási jednotná cirkev, v ktorej budú získané teologické rozdiely prehliadnuté, vyhlásilo predsedníctvo ACK v piatok 14. sept. vo Frankfurte nad Mohanom. ACK reprezentuje väčšinu kresťanov – asi 50 miliónov – v Nemecku. Cirkvám ide o to, čo výzva zo zač. septembra hovorí ako o "žitej jednote" , cirkvi ale ešte nepoznajú odpoveď, ako zladiť jednotu a historicky získanú rôznosť . Žitá jednota sa neviaže iba na štruktúry, ale vyjadruje sa aj tým, že "ľudia spoločne vyznávajú Krista a svoju vieru odovzdávajú iným." V ekuméne ide aj o ďalšie menšinové cirkvi v Nemecku – slobodné cirkvi a pravoslávne. Takých cirkví je v súčasnosti 17. Výzvou "Ekuména teraz " chcú katolícki a evanjelickí prominenti venovať viacej pozornosti cirkevným bázam proti skostnateným štruktúram. Medzi signatármi sú o.i. aj: tv moderátor Guenther Jauch, spisovateľ Arnold Stadler, em. spolkový prezident Richard von Weizsäcker,politici SPD a CDÚ.

(www.ekd.de)

Komentovať