V Dánsku je ľahko z cirkvi vystúpiť, ale opačne je to komplikované

V Dánskej ľudovej (luteránskej) cirkvi biskupi diskutujú o probléme vstupu do cirkvi. Platí tam totiž predpis, ak chce občan z cirkvi vystúpiť , stačí poslať farárovi mail o oznámiť mu túto skutočnosť. Horšie a komplikovanješie je to, ak sa niekto rozhodol vstúpiť do cirkvi. Biskupi navrhujú, aby sa aj tento proces zjednodušil, a tak došlo k zrovnoprávneniu procesu výstupu aj vstupu.

(www.dagen.se)

Komentáre k “V Dánsku je ľahko z cirkvi vystúpiť, ale opačne je to komplikované

  1. lubo batka st

     To platí na celom svete, vrátane našej ECAV. Veď uvážme,  že do cirkvi sa vstupuje Krstom Svätým a nie prihlášou, ako do JRD.

                    Otázka je iba to, či si niekto pod "zrovnoprávnením" predstavuje vykonať vstup do cirkvi, ako: Krst mailom, alebo -pri výstupe chce zaviesť obrad : "Odkrstenia", ktorý by obsahoval liturgiu odrieknutia sa Krista s následným vyznaním nevery v J.Krista atď. 

Komentovať