Byu jsem v Šašťíne

 Síce enem prostredníctvem televízora, ale byu! Ale né na kurzi záhoráčtiny, aj ket jsem čo-to pochytil. Svátek je svátek. Cirkevný aj štátny. Luteránov zastupoval pán minister školstva Čaplovič , zrejme kvôli  štrajku učiteľov potreboval získať nejaké odpustky. Komunistov vácerí, včítane ministersta kultúry. Na druhej strane – dp. dezig.arcibiskup Bezák tam nebol. Časy sa menia. Pocity som mal zmiešané. Mária je údajne patrónka celého Slovenska. Škoda, že nie aj Podkarpatskej Rusi, ktorá svojho času patrila k Slovensku, ale JOZEF Vis. rozhodol inak . Je údajne aj spoluvykupiteľka  sveta. Ďalším spoluvykupiteľom je Ježiš. Po kázni bola aj omša. Takú, ba ešte lepšiu máme aj u nás. Bolo tam počuť známe: Vezmite  a jedzte. Aj : Pite z neho všetci…ale pútnikom akosi nebolo do pitia. Že by prohibícia vyhlásená v Čechách prešla a zasahovala až za rieku Moravu, do Šaštín- Stráží?

 ag.tbc. 

Pozn.:  Uh.se = uhorková sezóna skončila, už žiadne kačice, iba kača-cina.

 

2 Komentáre k “Byu jsem v Šašťíne

 1. tamara

                No, ja som tam síce nebola, ale z dobre informovaných zdrojov / RKFÚ, J. ZACHAR/ som sa dozvedela, že:

               – Od r.1564, kedy sa Angelika Csoborová- Bakičová utiekala K Panne Márii s prosbou o uzmierenie s manželom grófom Czoborom, kedy sa socha Sedembolestnej stala milostivou, udialo sa veľa milostivých vypočutí.

  –   V R.1733 tu  Paulíni začali stavať nový pútnický chrám, ktorého bočná kupola mala stáť nad trojbokou kaplnkou s milostivou soškou. 

  – Arcibiskup prisieval každoročne 1000 zlatými, ale oprávnene sa hovorí, že tehly tohto mohutného chrámu sú dokladom hlbokej viery a nesmiernej lásky nášho ľudu k Bohu a Jeho nebeskej  Matke.

  -11.8.1764 teda na dvojsté výročie sochy, bola socha prenesená do novopostaveného chrámu. Slávnosť viedol sám ostrihomský arcibiskup František Barkóczy. On položil milostivú sochu na pripravené miesto na novom hlavnom oltári a posvätil chrám.  

  – V roku 1964 bola vyhlásená za Baziliku minor, ako prvú baziliku na Slovenku. Je perlou Slovenska, lebo v nej sídli Patrónka Slovenska, ktorú si uctieva celý slovenský národ.

                                      

                                            //Zdroj: Župný magazín trnavského kraja 6/2012//

                  Nuž, čo dodať ?

   

  1. lubo batka st

    možné uviesť do diskusnej témy: "Porovnanie teológie RKC a ECAV- pomoc vo výbere", s podtextom: ľudová zbožnosť v praxi.

    

Komentovať