Záujem o modlitebnú stránku webu Švédskej cirkvi

Švédska cirkev – jej komunikačné oddelenie – zriadilo v r. 2009 web s modlitebnými možnosťami. Návštevníci zasielajú svoje modlitby. V súčasnosti je to takmer už denne 100 tisíc modlitieb. Väčšinou sú to modlitby za svojich najbližších, modlia sa najmä mamy, staré mamy a sestry. Ďalej sú to modlitby pre postihnutých katastrofami, ekonomickou krízou a pod. Cirkev chce web prepracovať už teraz na jeseň a umožniť modliť sa aj cez smartfony a sms.

(www.kyrkanstidning.se)

Komentovať