Festival života v Krakove

15. a 16. septembra t.r. sa v poľskom Krakove koná najväčšie evanjelizačné stretnutie pod názvom Festival života. Akcia má ekumenický charakter, zúčastňujú sa ho tak katolícka ako aj iné historické kresťanské cirkvi. Vystupovať budú poprední kresťanskí speváci a hudobníci z domova i zo zahraničia. Osobitný program bude vydelený pre deti. Hlavným rečníkom bude evanjelizátor z Británie David Hathaway.

(festyvalzycia.org)

Komentovať