Rokovania zástupcov NALC a LCMS v USA

V ústredí NALC v Hilliard, Ohio sa v dňoch 19. -20. júla 2012 konalo druhé stretnutie zástupcov Severoamerickej lutewránskej cirkvi (NALC) a Luteránskej cirkvi Misurskej synody. Prvé takéto stretnutie sa konalo vlani v decembri. Terajšie rokovania- rozhovory sa týkali vzdelávania, pomoc núdznym pri kastastrofách, otázky potratov či kontrola pôrodnosti. Neočakávajú sa rozhovory a dohode pre spoločenstvo kancľa a Večťere Pánovej. Najnutnejšou otázkou sa javí spoločná pomoc luteránov ľuďom doma a vo svete postihovaných hladom, chorobami, či prírodnými živlami a vojnami. Tretie stretnutie je plánované na december t.r. Témou bude vzťah medzi evanjeliom a Svätým Písmom.

(www.lcms.org)

Komentovať