2. SEPTEMBER

2. SEPTEMBER

Plň povolanie evanjelistu, konaj si službu.

2. Timoteovi 4, 5 b

V duchovnom ovčinci, ktorý je v kráľovstve Kristovom, nemajú sa ovečkám Kristovým zvestovať zákony Božie, tým menej zákony ľudské, ale Evanjelium, ktoré znamená prút a palicu útechy, pretože prináša potechu v každom strachu a smrteľných úzkostiach, silu vo viere a povzbudenie v srdci.

Tí, ktorí takto zvestujú Božie slovo, plnia si správne duchovný pastiersky úrad, pasú ovečky Kristove na zelených pastvách. Kde takých počúvame, máme ich počúvať ako samého Krista. Máme ich pokladať za pravých pastierov , t.j. za Kristových služobníkov a domácich Božích, a neobzerať sa na to, že ich svet vyhlasuje za kacírov a zvodcov a zatracuje.

Opakujem, tí čo niečo iné ako Evanjelium zvestujú, sú zaiste hrôzostrašní vlci a vrahovia.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať