1. SEPTEMBER

1. SEPTEMBER

…zakorenení a budovaní v Ňom i upevnení vierou, ako ste boli vyučovaní, a rozhojňujte sa v dobrorečení.

Kolosenským 2, 7

Človek musí upustiť od pocitov a prijímať prosté slovo ušami, potom si ho vpísať do srdce a naň sa spoľahnúť, aj keby nebolo nijakého znaku, že moje hriechy sú preč, keď ich ešte v sebe pociťujeme. Na pocity sa nesmie prihliadať, lež trvať na tom, že smrť, hriech a peklo sú prekonané, i keby som hneď pociťoval, že sa ocitám v smrti, hriechu a pekle.

Aj keď pocit hriechu v nás ešte pretrváva, stáva sa to jedine preto, lebo nás má smerovať k viere a vieru posilňovať, aby sme proti všetkým pocitom postavili Slovo, a potom sa srdcom a svedomím spoliehali jednostaj na Krista.

Lebo viera nie je nijaká ľudská ilúzia a sen, ktorú niekto za vieru pokladá.

Viera je živá, odvážna dôvera v Božiu milosť, taká istá, že veriaci by pre ňu zomrel aj tisíckrát. Taká dôvera a poznanie Božej milosti rozradostňuje, osmeľuje a rozveseľuje pred Bohom a všetkým stvorenstvom, čo spôsobuje Duch Svätý vo veriacich.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať