31. AUGUST

31. AUGUST

Lebo vám sa dostalo milosti pre Krista, aby ste nielen verili v Neho, ale aj trpeli pre Neho.

Filipským 1, 29

Brať na seba kríž kvôli Slovu a viere, je také veľké, ako dobrovoľne brať na seba a znášať nenávisť diabla, sveta, tela, hriechu a smrti. A nie je potrebné kríž vyhľadávať. Pozamýšľaj sa len nad prvou časťou života, prísnejšie sa skúmaj, t.j. vytresci spravodlivosť zo skutkov a vyznaj spravodlivosť z viery, potom sa čoskoro vynorí aj druhá časť, najmä kríž, ktorý máš brať na seba, ako Kristus zobral kríž na seba.

Pokrytci však prvú časť zatracujú a obhajujú svoju vlastnú spravodlivosť, neberú kríž ani sami na seba, ale stávajú sa križujúcimi a vrahmi zbožných, ktorí kríž nesú.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať