O budúcnosti maďarských protestantov v Západnej Európe

V konferenčnom stredisku Ev. cirkvi v MR v Révfueloepe sa v dňoch 31. augusta až 2. septembra t.r. koná zasadnutie predsedníctiev maď.protestantských cirkevných zborov v Západnej Európe. Toto podujatie zaštítili vedúci domácich materských cirkví : za Ref. cirkev biskup Gusztáv Boelcskei a za Ev. cirkev biskup Tamás Fabíny. Na zasadnutí sa preberali otázky duchovného zabezpečenia týchto cirkevných zborov v materinskom maď. jazyku. Zbory boli založené v minulosti, v súčasnosti sa zaznamenáva stále väčší počet mladých vysťahovalcov do Európy za prácou. Tým vzniká aj potreba, ako riešiť otázku duchovných.Zriaďovať trvalé miesta pre duchovných je finančne neúnosné. Najlepším riešením sa zdá byť dohoda s tamojšími krajinskými cirkvami a vysielať z Maďarska na službu jednotlivo duchovných. Záver v nedeľu budú tvoriť ekumenické služby Božie s účasťou 50 zástupcov 30 zahraničných cirkevných zborov.

Pozn. O veriacich a zbory maď. jazyka v tzv. Karpatskej kotline sa obe cirkvi postarali osobitnými dohodami ,či ich vtelením do materskej cirkvi, napr. Reformovaná cirkev Maďarska. Ako je postarané o slovenských evanjelikov v Západnej Európe?!!

Komentovať