30. AUGUST

30. AUGUST

Utíš sa pred Hospodinom a očakávaj na Neho, nevzbĺkni hnevom proti tomu, kto má úspech v živote…Nevzbĺkni hnevom, to vedie len k zlému.

Žalm 37, 7 – 8b

Je múdrosťou pravých kresťanov, Boha nechať vládnuť a viesť, a všetko, čo sa deje nesprávne alebo zbožným spôsobuje bôľ, zveriť Jemu, ktorý napokon všetko spravodlivo a presne posúdi. Kresťan môže trestať hriech Božím slovom; ale nesmie použiť päsť a namýšľať si, že má na to príkaz od Boha. Keby si teda aj bol svätý, múdry a zbožný, vidiac, že v mnohých veciach sa koná bezprávie, a nemôžeš a nedokážeš všetko čo je krivé narovnať, konaj si svoju zverenú prácu a vynalož vo svojom povolaní čo najväčšiu usilovnosť. To ďalšie, čo sa nedeje do najmenších podrobností podľa teba, zver Tomu, ktorý je silnejší a múdrejší ako ty, milému Otcovi v nebesiach; ten dokáže lepšie ako ty riadiť: cirkev, krajinu, ľudí, kniežatstvá, dom, dvor, manželku, dieťa.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať