29. AUGUST

29.AUGUST

V tiesni som vzýval Hospodina.

Žalm 1118, 5

To znamená: Ja som volal Hospodina. Volať sa musíš naučiť, počúvni teda, no neposedávaj osamote alebo nepolihuj na lavičke, nevešaj a nekrúť hlavou a svojimi myšlienkami sa nezjedaj a nezožieraj, nestaraj sa a nehľadaj len to, ako sa z toho všetkého dostať, a nesnaž sa nevidieť nič iné, než to, ako sa ti zle vodí, ako si na tom beznádejne, aký si mizerný človek. Lež vzmuž sa, ty zradná šelma!

Ta sa na kolená, oči i ruky pozdvihni k nebesiam, predlož si niektorý žalm alebo Otčenáš, a svoju tiaž predostri so slzami pred Boha, volajúc v žiali vytrvalo. Tak si praje Boh, aby si mu svoju núdzu predložil, nenechával sa ňou zaťažovať a sám sa s ňou ťahať, zhrýzať a trápiť, čím si z jedného nešťastia spôsobuješ dve, desať a sto.

Martin Luther. Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať