25. AUGUST

                              25. AUGUST

 

Slabého vo viere sa ujímajte (a) nie, aby ste posudzovali jeho zmýšľanie.

 

                                                                                                                                                       Rímskym 14, 1

 

     Ak vidíš nejakého brata, ktorý ešte trpí slabosťou vo viere, uvedom si: Bremeno brata som povinný pomôcť mu niesť, nesmieme ho odohnať, kým v Krista neuverí. Kresťan má byť vo svojom svedomí lekárom, navonok v každodennom putovaní ťažným zvieraťom, ktoré nesie ťarchy bratov. Musia nevyhnutne v svätej cirkvi byť aj slabí a takí, ktorých konanie nás pohoršuje, ako aj na ľudskom tele nie sú iba pevné kosti, lež aj slabé a krehké mäso. Preto sa Kristovo kráľovstvo skladá z takých, ktorí tu nosia iných, a takých, ktorí bývajú nesení. Náš život je čosi, čo sa skladá zo sily i slabosti.

 

                               Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať