Z činnosti Misie pre námorníkov v Nemecku (DSM)

Osobitnou duchovnou prácou je poverená Nemecká námornícka misia (DSM). 12. augusta t.r. v meste Warnemunde boli predpoludním slávnostné služby Božie pre všetky námornícke misie Nemecka. Mottom SB bolo " Námornícke misie – prístav istoty" Kázal vrchný cirkevný radca Wolfgang Vogelmann. Celosvetová sieť pastorizácie námorníkov DSM zahrnuje 17 zahraničných a 16 domácich staníc, v ktorých pracuje do 700 žien a mužov, niektorí na plný úväzok a niektorí ako dobrovoľníci.

(www.nordkirche.de)

Komentovať