Konferencia homiletikov vo Wittenbergu

Vysokoškolskí učitelia homiletiky z 24 národov celého sveta združení v organizácii Societas homiletica riešia v týchto dňoch na konferencii vo Wittenbergu otázky ako ďalej zlepšovať umenie kázania Božieho slova. Najlepšou odpoveďou je známy Cranachov obraz M. Luthera, na ktorom Luther káže: jednu ruku má na otvorenej Biblii, druhou poukazuje na Krista a tvárou je obrátený k poslucháčom. Do 130 homiletikov vzdeláva sa nielen teoreticky, ale aj prakticky – počúvaním kázní a vzájomne diskutujú. Súčasťou konferencie sú aj návštevy cirkevných zborov s bohoslužbami v iných mestách  ,ako Dessau, Torgau, Leipzig a Halle. Takáto päťdňová konferencia naostatok bola pred 2 rokmi v Yale a budúca bude tiež o dva roky v Indii.

(www.ekd.de)

Komentovať