Muzikál “Mních Martin” mal premiéru v Erfurte, Nemecko

V sobotu 18. augusta t.r. bola v Erfurte durínska premiéra muzikálu "Mních Martin". Ide o príbeh mnícha a neskoršieho reformátora Martina Luthera, jeho diskusia s vtedajšou cirkvou, uverejnenie 95 výpovedí a preklad Biblike do nemčiny. Na predstavení bolo asi 60 detí od 6 do 14 rokov. Tým sa napĺňa výročné heslo "Reformácia a hudba" v prirodzenom prostredí augustiniánskeho kláštora v Erfurte so zameraním na deti a mládež. Muzikál mal premiéru vlani na Kirchentagu v Drážďanoch.

(www.ekmd.de)

Komentovať