Konzultácia luteránov Latinskej Ameriky v Bogote, Kolumbia

Po prvý raz sa v Bogote, hl. m. Kolumbie zišli vedúci luteránskych cirkví, teologických seminárov a iných vzdelávacích zariadení na konzultácii, ktorej cieľom bolo nájsť nové metódy rozvoja kvality vedenia, akým spôsobom majú neordinovaní a ordinovaní viesť misiu v 21. storočí. Konzultácia sa konala v čase 7. do 11. augusta 2012 a finančne ju sponzorovala Evanjelicko-luteránska cirkev v Amerike (ELCA).V Latinskej Amerike a v Karibiku je viacej ako 20 luteránskych cirkví – členov SLZ.

(www.elca.org

Komentovať