Zasadnutie farárov/iek Rakúska

Luteránski, reformovaní a metodistickí farári a farárky z celého Rakúska sa zídu v Mittersill (Salzburg) v čase od 27. do 30. augusta 2012. Témou prednášok , workshopov a diskusií je "Riskantné liturgie – cirkev za múrmi kostolov." Rozoberať sa budú kázne a modlitby pri nehodách, katastrofách, pri spomienkach na vojnové obete a pod. V predpolí tohto zhromaždenia sa 27. augusta popoludní uskutoční generálne zhromaždenie Združenia evanjelických farárov a faráriek v Rakúsku.

(www.evang.at

Komentovať