21. AUGUST

21. AUGUST

Hľaď teda na dobrotu a na prísnosť Božiu; na tých, ktorí padli, sa vzťahuje Božia prísnosť, na teba sa však vzťahuje Božia dobrota – ak zotrváš v dobrote; inak budeš aj ty odťatý.

Rímskym 11, 22

Človek, ktorý si zakladá na skutkoch, je presvedčený, že sa mu stačí spoliehať na vlastnú zbožnosť, inak nemôže byť spasený. Ani Dávid ani lotor na kríži si nezúfali vo svojom hriechu lebo vedeli, že preň musia zahynúť; človek sa však má držať správnej strednej cesty a pred hriechom sa chrániť. Aj keď je zasľúbená Božia milosť a odpustenie, predsa nie je zasľúbené, že máš byť vždy bezpečný po páde do hriechu, že ti musí byť odpustené. Varovnými príkladmi sú Saul a Judáš. Nie je teda v našej moci, aby sme dosiahli milosť. Preto sa má človek báť Boha, ktorému je cudzia i samospravodlivosť človeka aj zúfalstvo.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať