Ake Bonnier bol ordinovaný za biskupa v Skara, Švédsko

Ake Bonniers, doterajší dekan katedrály v Štokholme , ktorý bol v marci t.r. zvolený za diecézneho biskupa v Skara, bol v nedeľu 19. augusta 2012 v katedrále v Uppsale vysvätený arcibiskupiom Wejrydom za biskupa. Do biskupského znaku si vybral otvorenú knihu, čo má symbolizovať  jeho ciele: čítať a vykladať Božie Slovo a podľa neho žiť. Nad knihou je monogram Ježiša Krista. Na slávnosti sa zúčastnila ak korunná princezná Victoria.

(www.dagen.se)
 

Komentovať