18. AUGUST

                              18. AUGUST

 

Vedieš ma svojou radou a potom do slávy ma prijmeš.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

                                                              Žalm 73, 24                        

     

      Často, keď sme zarmútení a skleslí, máme slabosti nášho tela zakaždým odolávať, i keď v pokušení býva hnevným a netrpezlivým, a máme si povedať: Prečo ma teraz Boh tak opustil, nedokážem sám pochopiť; nepochybujem o tom, že milý, milostivý Otec koná z dobrej, múdrej rady, a napokon mi poslúži na osoh a na dobro, i keď teraz to moje hriešne telo nevidí ani chápať nemôže, ale repcea žiada proti duchu.

Musím veru kríž s vierou a trpezlivosťou preniesť. Chcem to s trpezlivosťou pretrpieť. Telo je síce slabé, vzdychá a narieka, žalostí, ale Boh hovorí: Nechápeš nič, si nerozumný; mojou radou a vôľou je, aby som na pozadí tohto tvojho kríža poukázal na nesmiernu dobrotivosť.

 

                            Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať