Konferencia o Lutherovom diele v Helsinkách

Asi 200 profesorov teológie a duchovných z celého sveta  sa zúčastnilo na medzinárodnej konferencii o Lutherovom diele v Helsinkách v dňch 5.-10. augusta 2012. Na programe bolo skúmanie Lutherových kázní. Okrem luteránskych teológov boli prítomní aj teologovia katolícki, metodistickí a menonitskí. Z LCMS v USA boli prítomní 14 teológovia. Takéto konferencie bádateľov Lutherovho diela sa konajú každých 5 rokov. Budúca konferencia bude roku 2017 vo Wittenbergu.

www.lcms.org)

Komentovať