15. AUGUST

15. AUGUST

Keď nás premáhajú naše priestupky, Ty nám ich odpúšťaš.

Žalm 65, 4

Nevrav: Teraz nemám chuť modliť sa; chcem ešte chvíľku vyčkať a zatiaľ niečo iné robiť, kým nebudem pripravený. Takto sa začneš vzďaľovať od cieľa, z jednej hodiny na druhú, z jedného dňa na druhý, a napokon sa musíš celou silou zasadiť za to, aby si sa modlieval a mal pre modlitbu čo najväčšiu chuť. Predsa to znamená: Kto je dnes nepripravený, zajtra bude ešte nepripravenejší, a odďaľovaním sa nikto nepripraví.

Keď sa nenaučíš modliť, pretože nemáš k tomu vôľu a pociťuješ svoju tiaž, nuž nenaučíš sa nikdy. Lebo keď nadíde nadšená chvíľa pobožnosti: Oj, teraz som pripravený, práve teraz sa chcem správne modliť, môže sa sem zamiešať diabol a tvoju modlitbu zmeniť na hriech a previnenie.

Je pravé umenie modliť sa, byť ochotný začať modlitbou, aj keď cítiš nechuť a zveríš to Bohu; iste budeš pripravenejší a čoskoro pocítiš ľahkosť a útechu, a tak máš na jednej strane prekonávať prekážky, na strane druhej stále napredovať, aby si sa nedal mýliť hriechom ani prekážkami odradiť. Nuž, aby si sa nerozhodoval, že v hriechu zostaneš.

Martin Luther: Smerovník kresťanskej cesty

Komentovať