ELCA oslávi svoje 25. výročie

V januári 2013 začne Evanjelicko-luteránska cirkev v Amerike (ELCA) pod heslom "Ajhľa, všetko tvorím nové" oslavovať svoje 25. jubileum. ELCA je najväčšia luteránska cirkev v USA. Má 4,2 milióna členov, 10 tisíc cirkevných zborov, 65 diecéz (synôd). Ako povedal predsedajúci biskup Mark Hanson, cirkev má korene v Písme, tradícii a luteránskom vyznaní. Počas 25 rokov zriadila 435 nových zborov, ordinovala do 8 tisíc farárov, vyslala do sveta na službu do 2 tisíc misionárov,  pomohla v hlade a chudobe ľuďom sumou sumou vyše 380 miliónov USD.

(www.elca.org)

Komentovať